Aalto-yliopiston
ammattiosasto JHL ry

Etusivu

Ammattiosaston hallitus

Luottamusmiehet

Työsuojeluvaltuutetut

YT-neuvotelukunta

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea

Johtoryhmä ja toimikunnat

Ajankohtaista

Koulutus

Jäsenedut

Tärkeitä linkkejä

Lainsäädäntö/sopimustoiminta


Jäseneksi liittyminen verkossa
,
tai ota yhteyttä Aalto-yliopiston ammattiosaston puheenjohtajaan Ilpo Kariin


Aiheeseen liittyvä kuva

  


Päivitetty 16.01.2019


Tervetuloa tutustumaan Aalto-yliopiston ammattiosastoon!

.Kauppakorkeakoulu Taideteollinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu

Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry:n 10-vuotisjuhla perjantaina 01.02.2019, klo 16:30-23:00 (kutsu).

Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL on valtakunnallisen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsenjärjestö. JHL on maamme suurin ammattiliitto edustaen n. 230000 jäsentä eri ammattiryhmissä. Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL perustettiin syksyllä 2008 Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun ammattiosastojen pohjalta. Yhdistymisen tavoitteena oli turvata jäsenistön edunvalvonta tulevassa Aalto-yliopistossa.

Edustamme enimmäkseen opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilökuntaa toimien mm. laboratorio-, toimisto-, kirjasto-, hallinto-, IT- ja vahtimestaritehtävissä.

Ammattiliittomme kautta olemme SAK:n jäseniä. Jäsenyys SAK:ssa lisää painoarvoamme mm. yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla.

Aalto-yliopiston ammattiosasto sekä liittomme JHL neuvottelee, valvoo, tiedottaa sekä kouluttaa jäsenistöään palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. Koulutustarjonnan monipuolisuus ja maksuttomuus antavat hyvät mahdollisuudet jäsenistömme kehittämiselle.

Paikallinen edunvalvonta tapahtuu kolmen korkeakoulun kampuksilla toimivien luottamusmiesten ja heidän varamiesten kautta. Ammattiosaston edustajia toimii yhteistoimitaneuvostossa, työsuojeluorganisaatiossa sekä rehtorin asettamissa henkilöstön hyvinvointiin liittyvissä toimikunnissa.

Toiminnasta tiedottaminen jäsenille tapahtuu sähköisesti jäsentiedotteiden välityksellä. Myös ammattiosaston ja JHL:n kotisivut sekä liiton lehti MOTIIVI toimivat informaatiolähteinä. Lisäksi järjestämme vähintään neljä kertaa vuodessa jäsenkokouksia sekä tarvittaessa teemakohtaisia tilaisuuksia.

Edunvalvonnan lisäksi järjestämme jäsenille myös huvi- ja kulttuuritoimintaa. Vähintään kaksi kertaa kevät- ja syyskaudella teemme yhteisiä matkoja ja osallistumme teatteri- ja kulttuuritapahtumiin. Ammattiosasto tukee myös taloudellisesti tilaisuuksiin osallistuvia.

Liittomme JHL tarjoaa jäsenille myös monia jäsenetuja; mm. matkustajavakuutuksen ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen sekä ammatillisen vastuuvakuutuksen. Lisäksi on mahdollista saada lomatukea ja majoitusetuja mm. JHL:n omiin lomakohteisiin sekä polttoainealennuksia.